Uslovi korišćenja

1.     Autorska prava

Sadržaj objavljen na internet stranici ,,Propolis Books” podleže autorskim pravima.
Celokupan materijal dostupan na ovoj stranici zaštićen je autorskim pravima i pripada ,,Propolis Booksu” ili saradnicima sa čijih smo sajtova preuzeli tekstove, što je jasno naznačeno.
Fotografije/slike/ilustracije/tekstovi čiji je nosilac autorskih prava „Propolis Books” mogu biti reprodukovani bez novčane naknade isključivo u nekomercijalne svrhe, uz obavezno navođenje izvora i linka do preuzetog sadržaja.

2. Korišćenje internet stranice

Korišćenje internet stranice ”Propolis books”, njenog sadržaja i sadržaja povezanih internet stranica podleže Uslovima korišćenja između Vas i izdavaštva ”Propolis books” sa sedištem u ul. Bulevar Mihajla Pupina 10 z, VP lokal 75, Beograd, Srbija. Ovi uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i ”Propolis booksa” u odnosu na vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža internet stranica.

Internet stranica se može koristiti samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ograničava ili sprečava bilo koje lice da koristi stranicu. Kao korisnik u svakom trenutku saglasni ste sa uslovima i sa svim važećim zakonima i propisima koji su navedeni u daljem tekstu.

Slažete se da nećete prilagođavati, menjati ili stvarati druge radove iz bilo kog sadržaja na ovoj stranici.

Korisnicima koji su registrovani na našoj stranici može biti ograničen pristup određenim delovima internet stranice ili stranici u celosti. Ako izaberete (ili već posedujete) korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo kakvu drugu informaciju koja je deo naših sigurnosnih procesa, te podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih otkrivate bilo kojoj trećoj strani. Ako u bilo kom trenutku niste ispoštovali neki od uslova korišćenja ove internet stranice, zadržavamo pravo da blokiramo bilo koji identifikacioni kod ili lozinku, bez obzira da li ste ih sami odabrali ili su Vam pristupni parametri dodeljeni od strane administratora.

Ako imate manje od 18 godina starosti, molimo Vas da pribavite dozvolu od roditelja ili staratelja pre nego što započnete sa korišćenjem bilo kojih interaktivnih opcija na ovoj stranici, kao što su prenos i učitavanje bilo kakvog sadržaja na stranici i/ili sa nje. Radi vaše bezbednosti, preporučujemo da ne otkrivate bilo kakve lične podatke o sebi ili bilo kom drugom, uključujući Vaš broj telefona, kućnu adresu ili e-mail adresu.

Ako pristupate stranici sa lokacije van teritorije Srbije, odgovorni ste da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima države iz koje pristupate stranici.

Mi održavamo, kontrolišemo stranicu, njom upravljamo iz naših prostorija u Republici Srbiji i bilo kakav sadržaj na stranici nije pogodan za korišćenje na drugim teritorijama.

3. Pouzdanost informacija na internet stranici

Informacije objavljene na ovoj stranici namenjene su isključivo u svrhe pružanja opštih informacija i nisu savet na koji se treba osloniti. Ne garantujemo da je bilo koji materijal tačan ili bez grešaka i suzdržavamo se odgovornosti koja proističe iz oslanjanja na bilo koji sadržaj na ovoj stranici od strane bilo kog posetioca ili bilo kog ko može da se informiše o njenom sadržaju. Informacije date na ovoj internet stranici ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnim licem ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Ovim potvrđujete saznanje da pri korišćenju stranice možete biti izloženi materijalu koji dolazi iz različitih izvora i da “Propolis books” nije odgovoran za sadržaj, istinitost, preciznost, upotrebljivost ili bezbednost takvih materijala.

Težimo ka tome da redovno održavamo internet stranicu i možemo da izmenimo njen sadržaj u bilo kom trenutku. Možemo da obustavimo pristup stranici ili je na neodređeni vremenski period zatvorimo u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju. Materijali mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku, bez postojanja obaveze ažuriranja. To se posebno odnosi na cenovnike i ugovorne uslove reklamiranja postavljene na stranici, a koji su podložni promenama u bilo kom trenutku bez upozorenja i ne obavezuju ni jednu stranu osim ako nisu jasno uključeni u važeći reklamni ugovor. ”Propolis books” ne garantuje da će internet stranica funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet stranica kompatibilna sa vašim hardverom ili softverom.

4. Garancije i odbijanja odgovornosti

Stranica radi po principu “kakva jeste” i “kakva je dostupna” bez ikakvog predstavljanja ili odobrenja. U najvećoj meri koju dozvoljava važeći zakon, odričemo se svih garancija i bilo kakvih izjava odgovornosti, izraženih i implicitnih, u vezi sa stranicom i vašim korišćenjem iste (uključujući, bez ograničenja – zadovoljavajući kvalitet, pogodnost za određenu svrhu, nepovredivost, kompatibilnost, bezbednost i tačnost).

Ne garantujemo da će funkcije sadržane u materijalu na stranici raditi bez problema i bez grešaka, da će greške biti ispravljene ili da će ova stranica ili server koji je podržava biti dostupni i bez virusa.

5. Ograničenje odgovornosti

Korišćenje stranice i materijala na njemu je u potpunosti rizik korisnika.

U najvećoj meri koju dozvoljava Zakon, jasno isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo koju direktnu, indirektnu, konsekventnu, specijalnu ili naročitu štetu ili gubitak (bez obzira da li su takvi gubici predviđeni, predvidivi, poznati ili bilo šta drugo) koji proističe iz ili je u vezi sa korišćenjem internet stranice, uključujući, bez ograničenja:

(a) povredu i/ili štetu osobama ili imovini kao rezultat bilo koje izjave, uključujući tu bilo koju pravu ili navodnu klevetničku izjavu; (b) gubitke koje ima bilo koja treća strana, uključujući tu i povredu prava intelektualne svojine; (c) gubitak podataka; (d) gubitak prihoda ili očekivanog profita; (e) gubitak posla ili ugovora; (f) gubitak prilike; (g) gubitak očekivane uštede; (h) potrošeno vreme; (i) gubitak dobre volje ili povredu reputacije.

Korisnicima internet stranice je zabranjeno:

 • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krši postojeće domaće i/ili međunarodne zakone, sadržaje koji je uvredljiv, preteći, rasistički ili diskriminatoran, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način,
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;
 • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja ili putem obmane,
 • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja rada bilo kog računarskog softvera i/ili hardvera  telekomunikacione opreme,
 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca internet stranice i korisnika.

”Propolis books” nije odgovoran za bilo kakvo kršenje ovih uslova prouzrokovanih okolnostima koje su van naše kontrole.

6. Odšteta

Pristankom na ove Uslove korišćenja ujedno pristajete da obeštetite ”Propolis books” i bilo kog službenika, zaposlenog, direktora, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, u slučaju nastupanja štetne posledice usled tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg nepravilnog i/ili nedozvoljenog korišćenja stranice, osim u skladu sa ovim uslovima ili važećim zakonima i propisima.

7. Virusi, hakovanje, i drugi prekršaji

ZABRANJENA je zloupotreba internet stranice uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Zabranjeno je pokušavati dobijanje neautorizovanog pristupa stranici, serveru na kom se ona nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovom stranicom. Zabranjen je napad na stranicu odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja stranice, preuzimanja bilo kakvog materijala sa stranice ili materijala sa internet stranica koje su povezane sa našom.

8. Veze (linkovi) sa internet stranice

Ova internet stranica sadrži linkove (hiperlinkove) za druge internet stranice kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nam nije poznat. ”Propolis books” samo olakšava pristup takvim internet stranicama i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet stranica trećih lica je da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do koji linkovi vode nisu naše izjave, te odbacujemo vezu sa sadržajem stranica do kojih vode, niti preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

”Propolis books” ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki link (hiperlink).

U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajuće internet stranice, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između ”Propolis booksa” i korisnika. Molimo Vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na internet stranici do koga vodi link.

Ne odobravamo niti smo odgovorni (direktno ili indirektno) za bilo koji sadržaj, reklame, proizvode, usluge, preglede i informacije koji su izloženi ili dostupni na stranici treće strane (uključujući, bez ograničenja, uplate za dostavu bilo kojih proizvoda ili usluga) ili za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj prouzrokovan ili koji je u vezi sa Vašim pristupom i korišćenjem stranice treće strane i bilo kakvih usluga. Svi uslovi, garancije ili prezentacije povezane sa poslovima na stranice treće strane su jedino između Vas i relevantnog provajdera te stranice i/ili bilo koje relevantne usluge.

Ovo odricanje od odgovornosti važi za sve linkove koji se pojavljuju na internet stranicama ”Propolis booksa” kao i za sav sadržaj internet stranica na koje se korisnik usmerava putem takvih linkova.

9. Veze (linkovi) ka internet stranici

Možete se povezati na naslovnu stranu internet stranice ”Čarobna knjiga” pod uslovom da to radite na način koji je legalan i koji ne povređuje našu reputaciju ili koji je ne zloupotrebljava. Ne smete uspostaviti vezu koja pretpostavlja bilo kakvu vrstu povezanosti, prezentaciju, odobravanje ili podržavanje od naše strane kada ono ne postoji. Veze ka ovoj stranici ne znače da mi odobravamo, da smo umešani ili povezani sa bilo kojom povezanom stranicom ili da bilo koja povezana stranica ima dozvolu da koristi bilo koji od naših zaštitnih znakova, zaštitnih imena, brendova, logotipa i simbola autorskih prava ili autorska dela bilo kog od naših saradnika i imalaca licence.

10. Uslovi korišćenja

„Propolis Books” posluje u skladu sa važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji. Molimo korisnike da se prilikom naručivanja proizvoda detaljno upoznaju sa uslovima korišćenja.
Korišćenjem sajta www.propolisbooks.com smatra se da ste u potpunosti saglasni sa navedenim uslovima, obavezom zaštite podataka, podacima o autorskim pravima i načinu reklamacije proizvoda.
Izdavačka kuća „Propolis books” prikuplja podatke o kupcima i korisnicima isključivo u svrhu isporuke proizvoda i za marketinšku promociju. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih kupaca.

Tipovi obaveštenja su:
– oglasi
– katalozi
– njuzleteri.
Ukoliko želite da se odjavite sa naše mejling liste, možete to uraditi slanjem mejla na info@propolisbooks.com, sa naznakom – odjava.

Informacije koje www.propolisbooks.com može prikupljati su:
– kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
– informacije za isporuku (adresa za isporuku).
„Propolis Booksova” internet stranica sadrži linkove ka drugim stranicama čiji sadržaj nam nije poznat.
„Propolis books” je postavio linkove ka tim stranicama u marketinške svrhe, jer se na njima nalaze tekstovi o našim publikacijama. Ostali sadržaj tih sajtova nije nam poznat i ne snosimo nikakvu odgovornost za njega.
Ovo odricanje od odgovornosti važi za sve linkove koji se pojavljuju na internet stranici „Propolis books” kao i za sav sadržaj internet stranica na koje se korisnik usmerava putem takvih linkova.

11. Reklamacije

Imate pravo na zamenu naručene knjige ukoliko je došlo do greške pri štampanju, ili postoji oštećenje nastalo prilikom pakovanja i transporta. Na reklamaciju imate pravo i ukoliko je pošiljka nepotpuna, tj. našom greškom nismo poslali kompletnu porudžbinu.
Zamena oštećenog artikla ili dopuna porudžbine u slučaju naše greške ide o trošku „Propolis Booksa” i vrši se preko kurirske službe.
Za informacije u vezi s reklamacijom možete nam se javiti putem mejla: info@propolisbooks.com ili na telefon: 011/214-15-88.

Ukoliko ste mlađi od 18 godina, molimo vas da pribavite dozvolu od roditelja ili staratelja pre nego što započnete sa korišćenjem sajta. Radi vaše bezbednosti, preporučujemo da ne otkrivate bilo kakve lične podatke o sebi ili bilo kom drugom, uključujući vaš broj telefona, kućnu adresu ili e-mail adresu.

12. Zaštita privatnosti

Izdavačka kuća „Propolis books” prikuplja podatke o kupcima i korisnicima isključivo u svrhu isporuke proizvoda i za marketinšku promociju. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih kupaca.

Tipovi obaveštenja su:
– oglasi
– katalozi
– njuzleteri.

Ukoliko želite da se odjavite sa naše mejling liste, možete to uraditi slanjem mejla na info@propolisbooks.com, sa naznakom – odjava.

Informacije koje www.propolisbooks.com može prikupljati su:
– kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
– informacije za isporuku (adresa za isporuku).

13. Uslovi prodaje – odustanak od ugovora

Propolis books kupce pre zaključenja ugovora o prodaji robe obaveštava o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak.

 1. Kupcu se garantuje zakonsko pravo da otkaže porudžbinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Kupac u tom slučaju imaju pravo na povraćaj novca – kupoprodajne cene naručenog proizvoda, čak i ako roba nema nikakvu manu.
 2. U slučaju otkazivanja porudžbine, kupac se obavezuje da plati trgovcu razumne troškove ako ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev na zakonom propisan način.
 3. Razumni troškovi podrazumevaju: trošak slanja (prodavac – kupac i kupac – prodavac), odnosno fiksne poštanske troškove slanja porudžbine na adresu kupca i poštanske troškove vraćanja otkazanog poručenog proizvoda prodavcu;
 4. U slučaju bilo kakvog oštećenja proizvoda nastalog nakon što je isti isporučen kupcu – kupac ne može da koristi pravo na odustanak. Pod okolnostima pod kojima kupac gubi pravo na odustanak od ugovora predstavljaju oštećenja koja nastaju usled upotrebe proizvoda, cepanje stranica, oštećenja na koricama, pisanje po stranicama knjige/stripa, lepljenje nalepnica/trake, savijanje stranica i bilo koja oštećenja koja umanjuju upotrebnu/prodajnu vrednost proizvoda;
 5. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, kupac je ovlašćen da pošalje robu o trošku “Propolis booksa”, pod prethodnom pretpostavkom da je o nesaobraznosti kupac poslao zahtev na zakonom propisan način, pisanim putem i/ili e-mailom na adresu: info@propolisbooks.com, te da je nesaobraznost prihvaćena od strane prodavca, u kom slučaju se kupcu šalje instrukcija/ izjava o nesaobraznosti.
 6. Kupac se takođe obaveštava o pravu da odustane od ugovora pre nego što do zaključenja istog, tj. može otkazati slanje već poručenog proizvoda u roku od 24 časa od prijema porudžbenice, na taj način što će izvršiti otkazivanje porudžbine na telefon 011/214-15-88 i/ili e-mailom na adresu: info@propolisbooks.com. Prilikom otkazivanja, kupac je dužan da se legitimiše korisničkim podacima, kao i brojem porudžbenice. U suprotnom, otkazivanje se ne može izvršiti.

 

devojcica-medvedica.png

Volela bih da meni izrastu noge kao toj Devojčici Medvedici, onda mi ne bi smetao ovaj sneg.

Zauvek-streberka400.png

Još mi je ostala poslednja štreberka, da vidim hoće li na kraju biti s onim njenim što se jure po svetu

kucica-na-drvetu-od-65-spratova.png

Meni u toj kućici jedino fali normalna hrana.